Prijava nuspojava za dodatke prehrani - nutrivigilancija


Dobrodošli u nacionalni sustav nutrivigilancije!

Zbog rastućeg tržišta dodataka prehrani, dostupnosti te različitih kanala prodaje, a posljedično i sve većeg konzumiranja istih, sustav nutrivigilancije pokrenut je zbog sigurnosti i zaštite zdravlja potrošača.

Dodaci prehrani percipirani su kao potpuno bezopasni, no ponekad njihovo konzumiranje može dovesti do manjih ili većih problema/nuspojava.

Upravo zato, uloga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je da provodi mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva.

Popunjavanjem podataka u Upitniku o nuspojavama (nutrivigilancija) dajete privolu da se Vaši osobni podaci koriste isključivo u svrhu obrade štetnosti nuspojave, a u skladu s važećim primjenjivim propisima te Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Hrvatski zavod za javno zdravstvo jamči svakom podnositelju zahtjeva da će njegovi osobni podaci biti adekvatno zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva.

Postoji 27 pitanja u ovom upitniku.